ELGA

Ενημέρωση: Τα πορίσματα είναι διαθέσιμα για 10 ημέρες, έως 22/03/2024.

  • By
  • Posted in HOME
  • Updated
  • 0 min read

Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε σήμερα Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2024, τους πίνακες µε τα πορίσµατα εκτίµησης των ζηµιών από το ζημιογόνο αίτιο  στις καλλιέργειες παραγωγών της Δ/Κ κοινότητας Καβασίλων και Π. Σκυλιτσίου.

Τα πορίσµατα αυτά είναι στη διάθεση των ενδιαφεροµένων παραγωγών για 10 ηµερολογιακές ηµέρες, δηλαδή µέχρι την Παρασκευή, 22/03/2024. Όποιος διαφωνεί µε αυτά, µπορεί να υποβάλει αίτηση επανεκτίµησης στον ανταποκριτή, µέσα στην παρακάτω προθεσµία των 10 ηµερολογιακών ηµερών.

Υποβολή ενστάσεων έως 22/03/2024

Οι Πίνακες αυτοί περιέχουν µόνο τα αποτελέσµατα των επιτόπιων πραγµατογνωµοσυνών που διενήργησαν οι γεωπόνοι εκτιµητές του ΕΛ.Γ.Α. στα αγροτεµάχια, όπως αυτά δηλώθηκαν από τους καλλιεργητές τους. Σε καµιά περίπτωση δεν εκφράζουν την αποζηµιώσιµη παραγωγή των ζηµιωθέντων αγροτεµαχίων και το ύψος της αποζηµίωσης που προκύπτει από αυτή και δεν δηµιουργούν δέσµευση στον Οργανισµό για καταβολή αποζηµίωσης.

Υπενθυµίζεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της σχετικής αποζηµίωσης είναι:

  • η εµπρόθεσµη, υποβολή από τον παραγωγό ∆ήλωσης Καλλιέργειας / Εκτροφής στην οποία θα αναφέρονται και οι ζηµιωθείσες καλλιέργειες.
  • η εµπρόθεσµη καταβολή της αντίστοιχης ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α.
You are currently viewing Ενημέρωση: Τα πορίσματα είναι διαθέσιμα για 10 ημέρες, έως 22/03/2024.

Ενημέρωση: Τα πορίσματα είναι διαθέσιμα για 10 ημέρες, έως 22/03/2024.

  • Post last modified:20/03/2024